Tuesday, 23 October 2012
         Murid-murid membaca petikan yang diberi oleh cikgu, kemudian mencari makna  
         perkataan yang tidak diketahui dengan menggunakan kamus dewan.
 
   
              Cikgu memberi tunjuk ajar kepada murid-murid yang kurang mahir mencari makna
              perkataan.


 
     
            Cikgu mengarahkan murid-murid untuk menulis makna perkataan pada papan tulis.
 
   
   
   
           Murid-murid mencatatkan makna- makna perkataan dan membuat latihan bina ayat.